חי ביטוח
ראשי אודות לקוחות ממליצים נותני שירות צור קשר ביטוח נסיעות לחו"ל

פוליסת ביטוח משכנתא המאפשרת שילוב של ביטוח חיים וביטוח מבנה כצעד אחרון לקראת הגשמת החלום, בטרם קבלת המשכנתא מהבנק, הנך נדרש בביטוח משכנתא, הכולל ביטוח חיים - ביטוח חיים למשכנתא.
ביטוח חיים למשכנתא
אומנם, הביטוח לא יכול להגן עליך מהנורא מכל, אך במידה והנורא מכל קרה, חברת הביטוח תדאג לשלם את יתרת ההלוואה לבנק, ובכך תפטור את הלווה הנותר מהמשך תשלומי המשכנתא לבנק ותקטין את הנטל הכלכלי מהמשפחה שאיבדה את יקירה.

מה זה ביטוח משכנתא ולמה זה חשוב?
פוליסת ביטוח משכנתא הינה פוליסת חובה הנדרשת על ידי הבנק, אלא אם הבנק החליט אחרת ובאה להגן על הבנק מאי יכולת החזר ההלוואה עקב פטירה.
הפוליסה מותאמת לתכנית המשכנתא כגון סכום ההלוואה ותקופתה ומבטיחה כי הבנק יקבל את יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום, במקרה פטירה, חלילה, של אחד או יותר מהלווים. כך מגן ביטוח המשכנתא על בני המשפחה מפני עול ההחזרים, שעלול להפוך לנטל כלכלי כבד במקרים אלה.
 בנוסף, ניתן לכלול בפוליסת המשכנתא ביטוח מבנה למשכנתא, המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.
 אנו מתחייבים לשירות מהיר, אישי ומקצועי לאורך כל הדרך. כמובן, כל זאת במחירים אטרקטיביים.
 
השוואת ביטוחי משכנתא

ביטוח דירה למשכנתא
   בביטוח דירה למשכנתא מבוטח מבנה הדירה מפני הסיכונים המפורטים
     בפוליסה (כגון אש, התפוצצות, נזקי טבע, רעידת אדמה וכו') והפוליסה משועבדת לבנק להבטחת החזר המשכנתא,
במקרה וייגרם לדירה נזק חמור שימנע מבעל הדירה אתהאפשרות להחזר המשכנתא.
   זכויות הבנק בפוליסה הינן עד לגובה יתרת ההלוואה.
   תנאי הפוליסה הינם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה.
   מומלץ לבטח את מבנה הדירה במלוא עלות הקמתה מחדש, מאחר וסיכונים כגון  אש, התפוצצות ורעידת אדמה
עשויים לגרום לאבדן מלא של הדירה.
   הכיסוי כולל גם נזקי צנרת למקרה של התבקעות צנרת הדירה או של דוודים ומיכלים השייכים לדירה.
 
עיקרי התכנית
  סכום הביטוח יקטן מידי שנה ,בהתאם להחזרי ההלוואה של הלווה לבנק. בכך קיימת התאמה מלאה למידת הסיכון ההולכת וקטנה, אליה נחשף המבוטח במהלך תקופת הביטוח. ניתן גם לבחור במסלול שבו סכום הביטוח נותר קבוע, המתאים להלוואה בה מוחזרת הקרן רק בסוף התקופה והריבית מוחזרת באופן שוטף. ניתן לבחור את מסלולי הביטוח לפי סוגי ההלוואות שנלקחות מהבנק: מסלול ביטוח המותאם להלוואה בה הקרן והריבית מוחזרות יחדיו, בתשלומים שווים ורצופים (הלוואת שפיצר), מסלול ביטוח המתאים להלוואה בה הקרן מוחזרת בסוף התקופה, והריבית מוחזרת באופן שוטף (הלוואת בלון).
 ניתן לבחור האם התשלום החודשי יהיה בתעריף קבוע, או בתעריף משתנה. בהתאם להעדפות המבוטח.
ניתן להעביר פוליסה מחברה לחברה גם במהלך תקופת הביטוח. היה והחלטתם להעביר את פוליסת המשכנתא אלינו במהלך תקופה, הפוליסה תוסב ללא עלויות החלפה.
לתשומת לבך, ביטוח ריסק משכנתא מגן על הבנק מאי יכולת החזר ההלוואה עקב פטירת הלווה. בכדי לשמוע פרטים נוספים על הגנה על משפחתך בעת פטירה,

את ביטוחי המשכנתא אנחנו ממליצים לעשות אצלנו!
סניף ראשי – דרך בן גוריון 167 רמת גן, ת.ד 7242, מיקוד 5238315
טלפון: 03-9444400 פקס: 03-5744942
סניף אזור - המצודה 23 אזור, מיקוד 5800167
טלפון: 03-9333300 פקס: 03-9333305